Sijoituspalvelututkinto on laaja rahoitusalan opintokokonaisuus.

Rahatoimittaja Veera Saloheimo suoritti sijoituspalvelututkinnon (APV1) 20. elokuuta. Sijoituspalvelututkinto on suunnattu finanssialan ammattilaisille, ja sen aihealueita ovat kansantalous ja rahoitusmarkkinat, yritystalous, sijoitustuotteet ja sijoittaminen, sijoituspalvelujen tarjontaa koskeva etiikka, sääntely ja yksityisoikeuden perusteet, sijoittajan verotus sekä perhe- ja perintöoikeuden perusteet. Tutkinnon laajuus on 12 opintopistettä.

– Sijoituspalvelututkinto on hyödyllinen myös raha-asioista kirjoittavalle toimittajalle. Sen suorittaminen antaa entistäkin paremmat valmiudet tulkita laajalle yleisölle talouden ilmiöitä ja kirjoittaa niistä kiinnostavia lehtijuttuja ja sisältöjä, sanoo rahatoimittaja Veera Saloheimo.

Sijoituspalvelualan tutkintoja järjestävät APV-Sijoitustutkinnot Oy ja Aalto University Executive Education. Taloustoimittajain säätiö tuki tutkinnon suorittamista.